Werkwijze

De therapie is integratief. Dat wil zeggen dat gebruik gemaakt wordt van verschillende psychologische theorieŽn, modellen en methodieken, zoals creativiteit, speltherapie, ontspanningsoefeningen, cognitieve gedragstherapie,visualisaties, gesprekstechnieken, oplossingsgerichte therapie of rollenspel.

Wat doe ik als kindertherapeute
Ieder kind is uniek. Belangrijk is de vraag, Wat vraagt een kind van ons als volwassenen in plaats van wat vragen wij als volwassenen van het kind. Belangrijk is dat een kind zich gezien, gehoord en begrepen voelt. Het is de bedoeling om het kind sterk te maken, een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen, in zijn/ haar eigen kracht te zetten. Als kindertherapeute help ik het kind de eigen kwaliteiten en mogelijkheden te ontdekken en te gebruiken in situaties die voor het kind moeilijk zijn. Als kindertherapeute denk ik vanuit de oplossing, niet vanuit het probleem, en help ik het kind om in zijn eigen ontwikkelingstaken, evenwicht en puurheid te komen.

Een kindertherapeute is laagdrempelig, maar de begeleiding is professioneel, intensief en kortdurend. Een kind komt gemiddeld zes tot tien keer. Samen met het kind en de ouders maken we een nieuwe start.

Na aanmelding komt er een intake gesprek met ouders waarin de hulpvraag zo concreet mogelijk wordt geformuleerd, hierna volgt er een gesprek met het kind waarbij we samen de hulpvraag van het kind vast stellen. De hulpvraag van het kind staat centraal.

De sessies kunnen bestaan uit gesprekken, verhalen , spel, oefeningen en rollenspel. Mocht de problematiek dusdanig zijn dat het kind meer gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan verwijst een kindertherapeute door. Dat zou een arts, psycholoog, o.i.d. kunnen zijn.

Privacy
Meer weten over hoe ik met privacy gegevens omga? Klik dan hier.

Contactgegevens

Kindertherapie
Blaricumhof 35
6843 CT Arnhem

U kunt mij ook vinden op:

Aangesloten bij: